Záznamy

Typ záznamu
Special
Název či jméno
František Ručil František Ručil (1901-1944), hrdina protinacistického odboje, povoláním tesař, bydlel na Novém Světě (dnešní Přichystalova 33).…
Salzerova reduta II Salzerova reduta II byla vybudována v 50. letech 18. století a spolu se Salzerovou redutou I, Salzerovou redutou III a Přední…
Leo Schmitz Hrdina bojů o republiku v roce 1938 i oběť holokaustu. Četař v záloze Leo Schmitz od pěš. pl. 6 se narodil 14. 8. 1907 v…
Karel Sladkovský Karel Sladkovský (1823-1880), český politik a žurnalista, za aktivní účast na přípravě povstání roku 1849 vězněn, mj. do roku…
Čeněk Slezák Čeněk Slezák se narodil v Olomouci do rodiny Vincence a Josefy Slezákové. V březnu roku 1915 byl ve svém rodném městě prezentován…
Sloup Nejsvětější Trojice
Sloup P. Marie
Sloup P. Marie Nemilany, ul. Kožušanská
Sloup se sochou P. Marie Nová Ulice, ul. I. P. Pavlova
Bedřich Smetana Bedřich Smetana (1824-1884), vedle Dvořáka a Janáčka ve světě nejzná­mější český hudební skladatel, v českém národě však tvůrci…
Smírčí kříž Nedvězí, ul. Jilemnického
Smírčí kříž Slavonín, ul. Arbesova
Smírčí kříž Topolany u č.p. 9
Jan III. Sobieski Jan III. Sobieski (1629-1696), polský král a znamenitý vojevůdce, který udivil Evropu svými vítězstvími nad Turky, zejména při…
Socha múza Divadlo
Socha múza Hudba
Socha P. Marie Hrachoviska
Socha P. Marie Lourdské Selské nám.
Socha P. Marie Nová Ulice, ul. Brněnská
Socha P. Marie Nové Sady, ul. Stř. Novosadská
Socha P. Marie Pavlovičky, ul. Pavlovická
Socha sv J. Nepomuckého u pevnůstky, Slavonín
Socha sv J. Nepomuckého Slavonín, ul. Machátova
Socha sv. Floriána
Socha sv. Floriána ul. Náves Svobody
Socha sv. J. Nepomuckého
Socha sv. J. Nepomuckého, Selské nám.
Sousoší Dělnická rodina
Sousoší Děti
Sousoší poutníka a anděla ul. Švabinského
Sousoší sv J. Nepomuckého Svatý Kopeček
Karel Starý Karel Starý (1843-1929), olomoucký stavitel a architekt vyhledávaný zejména českými investory v čase rozmachu města po zrušení…
Oldřich Stibor Oldřich Stibor(1901-1943), režiséra divadelní teoretik, v letech 1931-1940 umělecký šéf činohry Českého divadla v Olomouci, které…
František Stupka František Stupka (1879-1965), český dirigent a houslový virtuóz, stál v le­tech 1919 až 1946 v čele České filharmonie a…
Josef Suk Josef Suk (1874-1935), hudební skladatel a houslista, žák (a také zeť) An­tonína Dvořáka, zakladatel a mnohaletý člen Českého…
Karel Svolinský Karel Svolinský (1896-1986), malíř, grafik a výtvarný pedagog (UMPRUM v Praze), rodák ze Svatého Kopečka, patřil k našim…
Alois Vojtěch Šembera Alois Vojtěch Šembera (1807-1882), právník a vysokoškolský pedagog, v letech 1839-1849 profesor české řeči a literatury na…
Metoděj Šimek Příslušník ruských, italských a francouzských legií, československý důstojník a účastník 2. odboje. V roce 1912 úspěšně…
Jan Šmoldas Československý legionář, důstojník a generál, účastník druhého odboje. V roce 1915, po maturitě na českém reálném gymnáziu v…
Jaroslav Talášek Jaroslav Talášek se narodil na olomouckých Lazcích. V letech 1909 až 1916 absolvoval státní gymnázium v Olomouci. V letech 1.…
Oldřich Talášek Oldřich Talášek se narodil se v Olomouci na Lazcích. Podobně jako jeho dva bratři Vladimír a Jaroslav spojil v pozdějším období…
Vladimír Talášek Vladimír Talášek se narodil se v nynější části města Olomouce do rodiny pekaře Františka Taláška. Podobně jako jeho dva bratři…
Rudolf Terer Rudolf Terer (1906-1942), komunistický funkcionář pověřený za okupace (1939) vytvořením ilegální odbojové organizace na Olomoucku…
Terezská brána
Theimerova fontána Kollárovo náměstí
Miroslav Tichý Řidič autobusu státních drah. Zatčen za účast v povstání v Hodolanech a eskortován na vojenskou střelnici na Lazcích k vykopání…
Hynek Tureček Hynek Tureček (1892-1942), droždínský občan z č. 177, se spolu s jinými obyvateli obce za okupace zapojil do odboje, poskytl…
Josef Jeroným Tvrdík Josef Jeroným Tvrdík (1846-1895), původně středoškolský profesor (mj. na reálce v Prostějově), se v roce 1872 dal v Olomouci na…
Dr. Miroslav Tyrš Dr. Miroslav Tyrš (1832-1884), profesor dějin umění a estetiky na praž­ské univerzitě, přispěl k obrození českého národa jako…
Umělecké dílo Haná