Jan Šmoldas

Narozen:
Hodolany (Olomouc)
Zemřel:
Olomouc
Československý legionář, důstojník a generál, účastník druhého odboje. V roce 1915, po maturitě na českém reálném gymnáziu v Olomouci, byl odveden k Pěšímu pluku 54. Po krátkém výcviku jako desátník odešel se svým plukem na východní frontu. V červnu roku 1916 zde padl do ruského zajetí a po pobytu v několika zajateckých táborech se přihlásil do formujících se československých legií. Jeho první jednotkou stal 2. lehký dělostřelecký pluk a s československými legiemi poté prodělal několik bitev na transsibiřské magistrále. Po zdlouhavé a nebezpečné cestě ruskou krajinou se ve Vladivostoku konečně nalodil a po moři okolo Japonska, Indie a přes Suezský průplav a Středozemní moře se vydal domů. Do svobodného Československa se dostal v hodnosti nadporučíka až roku 1920. V armádě setrval a po celé meziválečné období sloužil v různých funkcích u olomouckého Dělostřeleckého pluku 107, kde také mimo jiné sloužil štábní kapitán Václav Morávek. V průběhu mobilizace v září 1938 byl v hodnosti podplukovníka ustanoven do funkce velitele Dělostřeleckého pluku 125. Od konce října do konce prosince 1938 byl pak pověřen velením Dělostřeleckého pluku 107. Okupaci strávil jako zástupce velitele Dělostřeleckého pluku 107. V době nacistické okupace pracoval jako úředník. Posléze se ovšem dostal do hledáčku gestapa, a to i kvůli svému napojení na struktury vojenské odbojové organizace Obrana národa. V letech 1940 až 1942 a 1944 až 1945 byl pak vězněn v různých věznicích v Brně, na Mírově, ve Vratislavi, a nakonec i v saském Cvikově, kde se dočkal osvobození. Po svém návratu do vlasti se opětovně přihlásil do československé armády. V roce 1946 byl nejprve povýšen do hodnosti plukovníka a posléze na brigádního generála. Posléze zastával významné pozice velitele dělostřelectva různých vyšších jednotek v Olomouci a Brně. Do výslužby poté odešel z pozice velitele dělostřelectva 2. Vojenského kruhu v Trenčíně v létě roku 1951, a to také z politických důvodů. Zemřel v prosinci roku 1986 v Olomouci. Spolu s manželkou vlastnil činžovní dům v Olomouci na adrese Mozartova č. 19, kde také jeden byt obýval. V roce 2016 mu zde byla odhalena pamětní deska.
Zdroje
MASKALÍK Alex: Elita armády. Československá vojenská generalita 1918–1992. Košice 2012
VÚA-VHA, Vojenské osobní spisy.