Dr. Miroslav Tyrš

Narozen:
Zemřel:
Dr. Miroslav Tyrš (1832-1884), profesor dějin umění a estetiky na praž­ské univerzitě, přispěl k obrození českého národa jako zakladatel Sokola (1862), pro nějž vytvořil vlastní tělocvičnou soustavu i ucelený program ide­ový. V roce 1879 byl hostem sokolů v Olomouci a ve Velké Bystřici.