Oldřich Stibor

Narozen:
Zemřel:
Oldřich Stibor(1901-1943), režiséra divadelní teoretik, v letech 1931-1940 umělecký šéf činohry Českého divadla v Olomouci, které za jeho éry patřilo k předním scénám v republice. Za války byl aktivním účastníkem komunis­tického odboje a zahynul v koncentračním táboře Brieg.