František Stupka

Narozen:
Zemřel:
František Stupka (1879-1965), český dirigent a houslový virtuóz, stál v le­tech 1919 až 1946 v čele České filharmonie a následujících deset let (1946- 1956) působil jako dirigent nově založené Moravské filharmonie v Olomou­ci, kterou dokázal v krátkém čase zařadit mezi přední umělecká tělesa nejen v republice.