Oldřich Talášek

Narozen:
Olomouc - Lazce
Zemřel:
Olomouc

Oldřich Talášek se narodil se v Olomouci na Lazcích. Podobně jako jeho dva bratři Vladimír a Jaroslav spojil v pozdějším období svůj život s československou armádou.  Po absolvování Vojenské akademie v Hranicích na Moravě byl přidělen k Cyklistickému praporu 2, kde jej také zastihla nacistická okupace. Krátce po okupaci uprchl tzv. balkánskou cestou do zahraničí. Do československé armády byl odveden v březnu roku 1940 ve francouzském Marseille a v rámci čs. Pěšího pluku 1 se aktivně zúčastnil francouzské kampaně. Po pádu Francie se evakuoval do Velké Británie, kde prošel parašutistickým výcvikem. V roce 1944 byl v průběhu SNP vysazen na Slovensku. Zde také padl do zajetí, ale věznění přežil. Po osvobození se do československé armády vrátil. Krátce po komunistickém převratu v roce 1948 ale musel armádu opustit. Následně pracoval dělnických profesích.

Zdroje
VÚA-VHA: Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí
VAŇOUREK Martin: Plukovník Oldřich Talášek „dokud dýchám, doufám…“. Martin Vaňourek, Mohelnice, 2013