Josef Suk

Narozen:
Zemřel:
Josef Suk (1874-1935), hudební skladatel a houslista, žák (a také zeť) An­tonína Dvořáka, zakladatel a mnohaletý člen Českého kvarteta, autor roz­sáhlého díla symfonické hudby a dalších skladeb. Na pozvání spolku Žerotín pobýval v letech 1892 až 1924 několikrát v Olomouci.