Alois Vojtěch Šembera

Narozen:
Zemřel:
Alois Vojtěch Šembera (1807-1882), právník a vysokoškolský pedagog, v letech 1839-1849 profesor české řeči a literatury na Stavovské akademii v Olomouci, aktivní účastník společenského dění v tomto městě, národní buditel, pozdější profesor vídeňské univerzity; napsal (1861) první české dě­jiny města Olomouce.