Podporují

Vytvoření encyklopedie bylo možné díky podpoře Statutárního města Olomouce.

Encyklopedie by se neobešla bez autorů jednotlivých hesel. Jsou jimi odborníci, kteří se dlouhodobě zabývají historií našeho města a výsledky jejich bádání můžete - alespoň částečně - nalézt na těchto stránkách. Velký dík proto patří těmto pánům:

PhDr. Milanu Tichákovi,

doc. PhDr. Michaelovi Viktoříkovi, Ph.D.,

PhDr. Milanu Vyhlídalovi, Ph.D. a

Bc. Petru Žižkovi.