Karel Svolinský

Narozen:
Zemřel:
Karel Svolinský (1896-1986), malíř, grafik a výtvarný pedagog (UMPRUM v Praze), rodák ze Svatého Kopečka, patřil k našim nejvýznamnějším vý­tvarným umělcům. Proslul jako ilustrátor knih, autor poštovních známek i jako scénograf; je také autorem výzdoby obnoveného olomouckého orloje (1955).