Záznamy

Typ záznamu
Special
Název či jméno
František Adam byl příslušníkem československého letectva ve Velké Británii a sloužil u pozemního personálu 310. perutě, 6312. Servicing Echelon…
Karel Aksamit Karel Aksamit (1897-1944), předválečný komunistický funkcionář, čini­tel protinacistického odboje, do svého prvního zatčení…
Arionova kašna
Hubert Aust Autor projektu Husova sboru Církve československé husitské, postaveného v letech 1925-1926.
Zdeněk Babíček Účastník zahraničního odboje a příslušník československého letectva ve Velké Británii. Jako palubní střelec sloužil u 311. perutě…
MUDr. Rudolf Bacher Rodák ze Zábřeha, od roku 1902 lékař (primář) olomoucké nemocnice, průkopník rentgenologie a oběť ještě nedostatečného vědeckého…
Bohuslav Balbín Bohuslav Balbín (1621-1688), učenec řádu Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů), autor latinských spisů o české národní historii a…
Arnošt Balcárek Novoulický občan, povoláním soustružník, za okupace dva roky vězněný aktivní účastník odboje. 8. května 1945 se při­pojil k…
František Bartoš Středoškolský profesor, známý sběratel lidové poezie, zakladatel moravského národopisu. Absolvent německého gymnázia v Olomouci (…
František Bartoš Po vypuknutí 1. světové války narukoval k Pěšímu pluku 93. Na ruské frontě ale padl do zajetí a roku 1917 se přihlásil do…
Alois Bartošek Voják německé armády, účastník zahraničního odboje a příslušník československého letectva ve Velké Británii. Sloužil u pozemního…
Josef Bek Josef Bek (1918-1995), oblíbený herec, působil od roku 1942 do roku1954 na scéně Městského (Krajského oblastního) divadla v…
Karel Bendl Český hudební skladatel, pedagog, dirigent a or­ganizátor hudebního života. Přítel Antonína Dvořáka byl v letech 1883-1890…
Adolf Beneš Účastník zahraničního odboje, příslušník československých jednotek na Středním východě a příslušník československého letectva ve…
Josef Benýšek Josef Benýšek (1847-1928), zasloužilý pedagog a v letech 1879-1913 ředitel rolnické školy na Hradisku u Olomouce, propagátor…
Čeněk Beran Dne 19. 6. 1942 byl odsouzen stanným soudem v Brně dne pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k…
Petr Bezruč Petr Bezruč (1867-1958), vlastním jménem Vladimír Vašek, český bás­ník rodem z Opavy, autor slavné sbírky Slezské písně žil řadu…
Major Jindřich Bombera Nejvýznamnějším představitelem četnictva na Olomoucku, který stál za oběma velkými odbojovými akcemi, je Jindřich Bombera. Tento…
Karel Havlíček Borovský Karel Havlíček Borovský (1821-1876), politik, novinář, básník a spisovatel. Výrazná osobnost revolučního kvasu let 1848-1849,…
Boží muka Černovír
Boží muka Černovír Čelakovského
Boží muka Černovír Hlušovická
Boží muka Droždín pod Sv. Kopečkem
Boží muka Chválkovice u hřbitova
Boží muka Nemilany
Boží muka Nemilany, Česká čtvrť
Boží muka Nemilany, u žel. nadjezdu
Boží muka Radíkov, u lesa směr Posluchov
Boží muka Řepčín, ul. Křelovská
Boží muka Slavonín, u silnice do Nedvězí
Boží muka Slavonín, ul. Zolova
Boží muka Topolany, u křižovatky
Boží muka Topolany, u křižovatky po levé straně
Boží muka Týneček, ul. B. Martinů
Boží muka ul. Tovární
Boží muka v polích u Nedvězí
Antonín Brtoun Dne 8. 10. 1941 byl v rámci akce proti funkcionářům Sokola v Olomouci, Prostějově a Litovli zatčen. Následně byl odeslán do…
Josef Bryks Josef Bryks, válečný pilot činný do sestřelení nad Německem v roce 1940 jako stíhač RAF, pak přes několik pokusů o útěk vězeň v…
Břetislav I. Břetislav I., v letech 1034-1055 český kníže z rodu Přemyslovců, syn kní­žete Oldřicha a Boženy. Rozšířil moc českých knížat na…
Emil František Burian Emil František Burian (1904-1959) všestranný divadelní umělec, herec, režisér, ale i hudební skladatel a literát, zakladatel…
Caesarova kašna
Jan Capůrka Narozen v Dubu u Vodňan. V Olomouci pracoval jako strojní zámečník v továrně Letov, kde se podílel na stavbě a opravách letadel.…
Bořivoj Císař Dne 2. 8. 1941 byl zatčen a společně s Jaroslavem Topičem a obviněn ze šíření letáků. Dne 2. 10. 1941 byli oba dva převezeni do…
Dr. Alois Čada Český vzdělanec a vlastenec působil v Olomouci na počátku národního probuzení ještě před rokem 1848.
Karel Matěj Čapek-Chod Karel Matěj Čapek-Chod (1860-1927), český spisovatel a novinář, autor naturalisticky pojatých románů a řady jiných děl, působil v…
Josef Čapka Josef Čapka (1847-1926) přidával k svému jménu přídomek podle rodiště v Druidově u Olomouce. Jako učitel zpěvu, hudební skladatel…
Svatopluk Čech Po maturitě na Čsl. státním reálném gymnáziu v Olomouci zahájil studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po…
Rudolf Černín Československý důstojník, účastník 2. odboje. V době nacistické okupace v Olomouci pracoval jako úředník. Byl zatčen gestapem.…
Josef Černoch Josef Černoch (1838-1882), přerovský rodák a absolvent olomouckého (německého) gymnázia nedokončil studia ve zdejším kněžském…
Čestný sloup Nejsvětější Trojice