František Adam

Narozen:
Olomouc
Zemřel:

byl příslušníkem československého letectva ve Velké Británii a sloužil u pozemního personálu 310. perutě, 6312. Servicing Echelon, 134. (Czech) Airfield, 6310. Servicing Echelon, RAF North Weald, RAF Bradwell Bay a RAF Manston.

František Adam byl národnosti české a československého vyznání. Vychodil 5 tříd obecné školy, 4 třídy reálky a 2 třídy obchodní školy. Jako civilní zaměstnání uváděno, že je úředník. Z vlasti odešel 3. 1. 1940 a 4. 3. 1940 byl v Marseille (Francie) odveden. Dne 6. 3. 1940 přiřazen v hodnosti desátníka k 4. baterii 1. dělostřeleckého pluku. Po porážce Francie připlul v červenci 1940 do Anglie a byl vtělen k Náhradnímu tělesu. Dne 28. 10. 1940 (nebo 28. 10. 1941) povýšen na četaře. Následně v únoru 1941 přemístěn k 1. baterii 1. dělostřeleckého pluku. O více jak rok později (23. 3. 1942) přijat do RAF v St. Athan. Byl přijat v britské hodnosti Aircraftman Second Class (AC2, vojín nováček) a zařazen jako Aircrafthand/General Duties (ACH/GD, pomocný personál pro všeobecné služby). Dne 22. 7. 1942 přemístěn k 310. peruti a povýšen do britské hodnosti acting Flight Sergeant (A/F/Sgt, čs. ekvivalent: rotný). Na výročí vzniku Československa, dne 28. 10. 1942, povýšen do čs. hodnosti rotného. V roce 1943 byl nejdříve přemístěn 3. 9. 1943 k 3112. Servicing Echelon a 1. 12. 1943 k 134. (Czech) Airfield. Zároveň s druhým přemístěním přiznána Adamovi hodnost acting Warrant Officer (A/W/O, čs. ekvivalent: rotmistr). Dne 24. 7. 1944 přemístěn k 6310. Servicing Echelon a zrušena jeho britská hodnost A/W/O. Zároveň povýšen do druhé nejnižší britské hodnosti Aircraftman First Class (AC1, čs. ekvivalent: vojín). O dva měsíce později (23. 9. 1944) povýšen na britskou hodnost Leading Aircraftman (LAC, čs. ekvivalent: svobodník). [K 1. 9. 1944 opět přiznána britská hodnost acting Warrant Officer (A/W/O, čs. ekvivalent: rotmistr)]. Opět k výročí vzniku Československa (28. 10. 1944) povýšen na čs. hodnost rotmistr letectva v záloze. Od října 1944 postupně sloužil u RAF North Weald, RAF Bradwell Bay a RAF Manston. Do Československa se vrátil 5. 8. 1945 a demobilizován 7. 9. 1945. Dne 1. 12. 1945 byl povýšen na štábního rotmistra. Za službu u československého letectva byla udělena 7. 8. 1944 československá pamětní medaile, 22. 11. 1944 československá vojenská medaile za zásluhy II. stupně a 2. 3. 1946 československá medaile za chrabrost. Po roce 1989 byl morálně rehabilitován a povýšen na majora.

Uváděna adresa rodičů: Františka Adam – Pražská 19, Olomouc

Zdroje
Letecká karta RAF (Vojenský ústřední archiv - Vojenský historický archiv Praha)
Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. sv. války, http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase
SIGMUND, J.; VÁŇA, J.; PADIOR, E.: Příslušníci československého letectva v RAF. Praha 1999