Karel Matěj Čapek-Chod

Narozen:
Zemřel:
Karel Matěj Čapek-Chod (1860-1927), český spisovatel a novinář, autor naturalisticky pojatých románů a řady jiných děl, působil v letech 1884- 1888 v Olomouci jako redaktor listu Našinec a aktivně se podílel na spole­čenském dění olomouckých Čechů. Později redaktor Národní politiky a Ná­rodních listů v Praze.