Adolf Beneš

Narozen:
Olomouc
Zemřel:
Účastník zahraničního odboje, příslušník československých jednotek na Středním východě a příslušník československého letectva ve Velké Británii. Adolf Beneš byl české národnosti a československého vyznání. Absolvoval 5 tříd obecné školy a 3 třídy měšťanské školy. Civilním zaměstnáním byl dělník. Z okupované vlasti odešel 10. 8. 1939 a v Krakově prezentován 25. 8. 1939. Mezi 1.-18. 9. 1939 konal vojenskou službu v polském legionu. Následně byl v období od 19. 9. 1939 do 26. 6. 1940 internován v SSSR. Ze SSSR se přemístil na Střední východ, kde od 1. 11. 1940 zařazen k výcvikové rotě Československého výcvikového střediska – Východního. Dne 31. 5. 1941 došlo k přemístění k Československému pěšímu praporu 11 – východnímu a přidělení k 4. pěší rotě. S čs. pěším praporem 11 prodělal bojové nasazení v Sýrii a následně v Tobruku. Po reorganizaci praporu na 200. československý lehký protiletecký pluk – Východní zařazen 24. 4. 1942 k 7. rotě čs. lehkého protileteckého praporu 501. K poslední změně v rámci čs. jednotek na Středním východě došlo 1. 7. 1942, kdy došlo k přemístění Beneše k 11. rotě čs. lehkého protileteckého praporu 502. Následně byl 21. 10. 1942 přemístěn k československému letectvu ve Velké Británii v hodnosti svobodníka. Po příjezdu do Velké Británie přijat 2. 1. 1943 do RAF v St. Athan v britské hodnosti Aircraftman Second Class (AC2, čs. ekvivalenst: vojín nováček) a zařazen jako Aircrafthand/General Duties (ACH/GD, pomocný personál pro všeobecné služby). Vzápětí od 4. do 23. 1. 1943 absolvoval kurs anglického drillu v St. Athan, kde se nacházel Czechoslovak depot (Československý letecký depot). Dne 1. 2. 1944 se Beneš dočkal povýšení do britské hodnosti Aircraftman First Class (AC1, čs. ekvivalent: vojín) a 7. 3. 1944 povýšení do československé hodnosti četaře. Od 13. 5. do 24. 6. 1944 následovalo přidělení k letecké základně RAF Newton, kde se zúčastnil Physical Training Instructor Course (kurz pro instruktory tělesné výchovy). Kurz zakončil s výsledkem 65%. Dne 22. 8. 1944 se změnilo jeho funkční zařazení na Physical Training Instructor (P.T.I., instruktor tělesné výchovy) a byl povýšen do britské hodnosti Temporary Corporal (T/Cpl, čs. ekvivalent: desátník). Po ukončení války v Evropě byl povýšen 6. 6. 1945 na rotného a 8. 6. 1945 mu byla udělena za nasazení v Africe medaile Africa Star. Do Československa se Adolf Beneš vrátil 4. 8. 1945 a propuštění na trvalou studijní dovolenou se dočkal 18. 10. 1945. Po roce 1989 byl morálně rehabilitován a povýšen na majora. Adresa rodičů: Josef Beneš – Tomkova 16, Olomouc
Zdroje
letecká karta RAF (Vojenský ústřední archiv ̶ Vojenský historický archiv Praha)
Fond Československé letectvo – (Velká Británie Vojenský ústřední archiv ̶ Vojenský historický archiv Praha)
Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. sv. války (http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase) SIGMUND, J.
VÁŇA, J.
PADIOR, E.: Příslušníci československého letectva v RAF. Praha 1999.