Karel Havlíček Borovský

Narozen:
Zemřel:
Karel Havlíček Borovský (1821-1876), politik, novinář, básník a spisovatel. Výrazná osobnost revolučního kvasu let 1848-1849, poslanec kroměřížského sněmu, kdy také několikrát navštívil Olomouc. Jeho satirické básně a epigramy se staly kulturním pokladem národa, autor symbolem statečného boje za národní svobodu.