Alois Bartošek

Narozen:
Olomouc
Zemřel:
?
Voják německé armády, účastník zahraničního odboje a příslušník československého letectva ve Velké Británii. Sloužil u pozemního personálu 311. perutě. Alois Bartošek se hlásil k české národnosti a římskokatolickému vyznání. Absolvoval 5 tříd obecné školy a 3 třídy měšťanské školy. Civilním zaměstnáním byl letecký zámečník. Sloužil jako vojín v německé armádě a po upadnutí do zajetí se přihlásil do československé armády. Do Anglie přijel 18. 6. 1944 a po provedení odvodu zařazen 6. 7. 1944 do československé branné moci a vtělen k Pěší výcvikové rotě Náhradního tělesa. Následně 16. 9. 1944 přemístěn k letectvu a zároveň v Cosfordu přijat do RAF v britské hodnosti Aircraftman Second Class (AC2, vojín nováček) a zařazen jako Aircrafthand/General Duties (ACH/GD, pomocný personál pro všeobecné služby). Dne 15. 1. 1945 mu byla udělena československá pamětní medaile se štítkem VB (Velká Británie) a 7. 3. 1945 povýšen na svobodníka. V Czechoslovak depot (Československý letecký depot) setrval do 11. 4. 1945, kdy byl přemístěn k 311. peruti. Do Československa se vrátil 2. 9. 1945 a 10. 4. 1946 propuštěn z činné služby. Adresa rodičů: Anděla Bartošková – Švédská 11, Olomouc.
Zdroje
letecká karta RAF (Vojenský ústřední archiv ̶ Vojenský historický archiv Praha), Fond Československé letectvo – (Velká Británie Vojenský ústřední archiv ̶ Vojenský historický archiv Praha)
Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. sv. války (http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase), SIGMUND, J.
VÁŇA, J.
PADIOR, E.: Příslušníci československého letectva v RAF. Praha 1999.