Rudolf Černín

Narozen:
Skřib (Blansko)
Zemřel:
Brno
Československý důstojník, účastník 2. odboje. V době nacistické okupace v Olomouci pracoval jako úředník. Byl zatčen gestapem. Spolu s ním byli vyšetřováni také Antonín Pinka (nar. 21. 3. 1889) a Jan Vlk (nar. 25. 12. 1888). Dne 28. června 1942 ho stanný soud v Brně odsoudil pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku. Popraven v průběhu druhého stanného práva v Kounicových kolejích v Brně. Jeho olomoucká adresa před zatčením je uvedena jako Pešinova 13.
Zdroje
MZA, inventář k fondu Gestapo Brno.