František Bartoš

Narozen:
Crhov, okr. Šumperk
Zemřel:
Brno
Po vypuknutí 1. světové války narukoval k Pěšímu pluku 93. Na ruské frontě ale padl do zajetí a roku 1917 se přihlásil do československých legií. Do svobodného Československa se vrátil v hodnosti četaře. V průběhu okupace českých zemí byl zatčen gestapem a dne 20. 6. 1942 byl stanným soudem v Brně odsouzen pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku. Popraven byl téhož dne v Kounicových kolejích v Brně. Bydliště: Olomouc-Hodolany, Ostravská 19. Povolání: klempíř.
Zdroje
VÚA-VHA, Databáze legionářů
MZA, inventář k fondu gestapo Brno.