Čeněk Beran

Narozen:
Podgorcze?
Zemřel:
Brno
Dne 19. 6. 1942 byl odsouzen stanným soudem v Brně dne pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku. Popraven byl téhož dne v Kounicových kolejích v Brně. Bydliště: Liebigova 14, Olomouc. Povolání: obchodník.
Zdroje
MZA, inventář k fondu Gestapo Brno