Zdeněk Babíček

Narozen:
Brno
Zemřel:
Lingen (Německo)
Účastník zahraničního odboje a příslušník československého letectva ve Velké Británii. Jako palubní střelec sloužil u 311. perutě a zahynul při operačním letu nad Hamburk. Zdeněk Babíček byl národnosti české a hlásil se k Českobratrské církvi evangelické. Vychodil 5 tříd obecné školy a 8 tříd reálného gymnázia zakončené maturitou – Slovanské gymnázium v Olomouci. Maturitu na Slovanském gymnáziu složil v roce 1938 a dále navštěvoval 1. ročník vysoké obchodní školy a 2 semestry lékařské fakulty UK v Praze. Z cizích řečí ovládal slovem i písmem němčinu a francouzštinu. Účastnil se událostí v Praze 28. října 1939 a pohřbu Jana Opletala. Hranice bývalého Československa překročil 3. 1. 1940 (příp. 1. 1. 1940) a po příjezdu do Francie odveden do československé zahraniční armády 2. 3. 1940 v Paříži. Po pádu Francie evakuován do Velké Británie a 25. 7. 1940 přijat v Cosfordu do řad RAF. Od 4. 10. 1940 do 2. 11. 1940 absolvoval kurz pro palubní střelce u No.10 Bombing and Gunnery School v Dumfries, který zakončil s výsledkem 70,6%. Následně zařazen k 311. peruti a zařazen jako Air Gunner (A/G, palubní střelec). Dne 1. 3. 1941 povýšen do čs. hodnosti svobodníka a 6. 7. 1941 na desátníka. Během operační činnosti od 16. 5. 1941 do 15. 9. 1941 vykonal 22 operačních letů v celkovém čase 107,34 hodin. Osudovým se stal Zdeňku Babíčkovi noční nálet na Hamburk z 15. na 16. 9. 1941, kdy byl sestřelen jeho Wellington Mk.IC (R1015, KX-L) a celá šestičlenná osádka pod vedením Sgt Viléma Soukupa zahynula (dále osádku tvořili Sgt Ján Miklošek, P/O Mojmír Sedláček, P/O Antonín Zimmer a Sgt Alois Jarnot). Wellington pravděpodobně sestřelilo protiletecké dělostřelectvo a letoun v plamenech dopadl poblíž Lingenu. Celá šestičlenná osádka byla pohřbena 18. 9. 1941 na vojenském hřbitově v Lingen–Ems a po válce byly ostatky přeneseny na vojenský lesní hřbitov Reichswald u Kleve. Na hřbitově je pohřben spolu s ostatními členy osádky ve společném hrobě (úsek 27, řada F, hrob 12–15). Dosáhl britské hodnosti Sergeant (Sgt, čs. ekvivalent: rotný) a v době úmrtí měl československou hodnost desátník aspirant. V roce 1991 povýšen na podplukovníka in memoriam. Uveden na pomníku letcům – padlým členům Hanáckého Aeroklubu na Ústředním hřbitově Neředín – Olomouc. Adresa rodičů: Dr. Jan Babíček – Husovo nám. 3, Olomouc.
Zdroje
letecká karta RAF (Vojenský ústřední archiv ̶ Vojenský historický archiv Praha)
Fond Československé letectvo – (Velká Británie Vojenský ústřední archiv ̶ Vojenský historický archiv Praha)
Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. sv. války (http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase)
RAJLICH, Jiří: Na nebi hrdého Albionu, 2. část (1941). Cheb 2000.
RAJLICH, Jiří: Na nebi hrdého Albionu, 7. část (Černá kronika československého letectva v RAF 1940-1945). Cheb 2004.
SIGMUND, J.
VÁŇA, J.
PADIOR, E.: Příslušníci československého letectva v RAF. Praha 1999.
Babíček Zdeněk – Národní hrdina, hrdina letecké bitvy o Velkou Británii, (https://www.sgo.cz/2017/01/08/babicek-zdenek-narodni-hrdina-hrdina-letecke-bitvy-o-velkou-britanii/)