Dr. Alois Čada

Český vzdělanec a vlastenec působil v Olomouci na počátku národního probuzení ještě před rokem 1848.