Hodolany

Ulice
(Všehrdova)
Babíčkova
Barákova (V Hodolanech: Dobrovského, Barákova, U Nadjezdu)
Bartošova (V Hodolanech: Bartošova)
Blanická
Božetěchova
Březinova (Gneisenauova)
Čechova
Chelčického
Dvorská
Elišky Krásnohorské (Malé náměstí u kapličky v Hodolanech, nazývané Nová Víska, Chelčického náměstí, Hodolanské náměstí)
Farského; Karla Farského (Karla Starého)
Fibichova (V Hodolanech: Křížkovského)
Fügnerova (V Hodolanech: Fügnerova, Fügnerova, V Končinách)
Geislerova
Hálkova (V Hodolanech: Hálkova)
Hellerova (Hellerova, Úzké díly)
Hodolanská (V Hodolanech: Komenského, včetně části dnešní Lipenské, Hodolanská hlavní třída)
Holická (Sunstenauova (Sunstenaustrasse), Holická (včetně dnešní ul. Šantovy), V Holici: Olomoucká, až po dnešní ul. Šlechtitelů, pak rovněž Holická)
Horova; Josefa Hory
Hybešova (V Hodolanech: Tovární, Tovární)
Jiráskova (V Hodolanech: Nádražní)
Josefa Nálevky; Ná­levkova (Americká, Italská)
Jungmannova
K Mrazírnám
Kanadská (Kanadská, Španělská)
Karla Starého
Kavaleristů
Klimeckého; Julia Klimeckého (Přemyslova)
Kosmonautů
Křižíkova (V Hodolanech: Křižíkova)
Lermontovova
Lipenská (V Hodolanech: Komenského)
Máchalova
Na Bystřičce (Švehlovo nábřeží, Na Bystřičce (Am der Fister), ten­krát včetně nábřeží na pravém břehu, dnes Milady Horákové.)
Na Výsluní
Neumannova; S. K. Neumanna
Nezvalova
Ostravská
Pavelkova
Pittsburská (Pittsburská, Slovenská)
Přáslavská
Příčná
Průchodní
Purkyňova
Rejskova (V Hodolanech: Panská)
Řezníčkova; Josefa Řezníčka (Mačákova)
Rolsberská (V Hodolanech: Rolsberská, Rolsberská, Belojanisova)
Šafaříkova
Šmerdova
Smetanova
Smrčkova
Stará Víska
Starého
Štursova (U žáby (Froschinsel))
Táborská (V Hodolanech: Táborská, Táborská, Macharova)
Tovačovského
Tovární (Po vý­stavbě nového hodolanského nadjezdu byla do Tovární zahrnuta i ulice krátce předtím nazvaná U Zory č. 19 až 33.) (Dlážděná, Molotovova)
Trocnovská
Tyršova (Tyršova, V Cha­loupkách)
U Ambulatoria
U Lávky
V Hodolanech: Riegrova (Benešova, Dvořákova, Úprkova)
Vaníčkova; Karla Vaníčka (Karla Vaníčka, U Posledního groše)
Vejdovského (Jiřího Dimitrova; Dimitrovova)
Vikingská
Vrchlic­kého (Vrchlického, Liechtensteinů)
Za Humny
Želivského (V Hodolanech: Žižkova, Žižkova, Moravská, Žižkova)
Zeyerova (Zeyerova (jen část od ul. Blanické k Bystřičce), Verdierova (na opačnou stranu po dnešní Masarykovu), Blücherova (již v dnešním rozsahu))