Příčná

Ulice spojuje „ napříč“ od severu k jihu několik hodolanských ulic směřu­jících k východu.