Smrčkova

František Smrčka (1863-1922), olomoucký advokát a aktivní účastník čes­kého národního hnutí, řadu let stál zejména v čele olomouckého Sokola. Vý­znamně se podílel (jako vojenský referent) na státním převratu v říjnu 1918. Jeho jméno nese olomoucká sokolská župa.