Pittsburská (Pittsburská, Slovenská)

Název Od Seřadit vzestupně Do
Pittsburská 1945
Slovenská 1940 1945
Pittsburská 1929 1939

Město Pittsburgh ve státě Pensylvania v USA vstoupilo do dějin Českoslo­venska 31. května 1918, kdy exiloví představitelé českého a slovenského náro­da uzavřeli dohodu, že budoucí svobodný stát utvoří oba národy společně.