Máchalova

Jan Máchal (1855-1939), literární historik, profesor slovanských literatur na Karlově univerzitě, autor spisů o slovanské mytologii i z dějin českého dramatu, redaktor významných vědeckých edicí.