Šmerdova

Názvem ulice byla vzdána čest komunistickému předákovi Antonínu Schmerdovi (1887-1949), činnému před válkou v Šumperku i jinde na se­verní Moravě.