Trocnovská

Další husitský název, který vyjadřoval ideovou (zčásti i náboženskou) orientaci většiny hodolanských obyvatel. Posloužilo zde jméno Žižkova ro­diště Trocnova u Českých Budějovic.