Dvorská

Již dříve v Hodolanech užívaný název jako upomínka na zaniklý dvůr kapitulního panství (v místech dnešního Husova sboru v Hodolanské ulici).