V Hodolanech: Riegrova (Benešova, Dvořákova, Úprkova)

Název Od Seřadit vzestupně Do
Úprkova 1945 1965
Dvořákova 1939 1945
Benešova 1920 1939
V Hodolanech: Riegrova 1911
Ulice, která sledovala trasu pozdější třídy Kosmonautů od hlavního nádra­ží až po ulici Hálkovu (ale několik metrů jižněji), měla poslední název po slováckém malíři Jožovi Úprkovi (1861-1940). Původně zamýšlená osa zá­stavby Nových Hodolan nenašla pro neujasněnost stavebních záměrů v tom­to prostoru po celá desetiletí větší význam. Pak ji nahradila třída Kosmonautů.