Ostravská

Nově založená ulice (při stavbě nadjezdu, tzv. vysokého mostu) napřímila cestu z města k Ostravě.