Vikingská

Vikingové neboli Normani je společné jméno severogermánských kmenů, jejichž bojovníci pronikali počínaje 8. stoletím po Kristu do všech stran Evro­py (také do Anglie, kolem roku 1000 i do Ameriky). Stejně jako kdysi Keltové, Římané, Slované a další tvořili evropské dějiny.