Záznamy

Typ záznamu
Special
Název či jméno
Antonín Daněk Pracoval jako redaktor Moravsko-slezského deníku. Po okupaci českých zemí v březnu roku 1939 se zapojil do odboje. Dne 2. 7. 1942…
Marie-Joseph Motier de La Fayette La Fayette - Marie Joseph de Mottier (1757-1834), významný činitel Velké francouzské revoluce (1789), už před tím, v letech 1775-…
Dekorativní plastika
Dělostřelecká akademie V důsledku rozsáhlých reorganizací rakouské armády byl v roce 1849 přesunut z Vídně do Olomouce tzv. bombardérský sbor, jehož…
Jan Rudolf Demel Jan Rudolf Demel (1833-1905), prostějovský rodák, profesor německé reálky v Olomouci, zasvětil život povznesení úrovně našeho…
Prokop Diviš Prokop Diviš (1696-1765), vzdělaný člen řádu premonstrátů, doktor filo­zofie olomoucké univerzity, farář v Příměticích u Znojma.…
Josef Dobrovský Josef Dobrovský (1753-1829), kněz jezuitského řádu, historik a jazykozpytec, největší postava počátků českého národního obrození…
Josef Dokoupil Po okupaci českých zemí ho zatklo gestapo. Dne 20. 6. 1942 ho stanný soud v Brně odsoudil pro rušení veřejného pořádku a…
Josef Doležel V době okupace zatčen gestapem a odsouzen stanným soudem v Brně dne 29. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro…
Dům pevnostního velitele Od roku 1655, kdy Olomouc získala pevnostní status, sídlilo 23 pevnostních velitelů na Horním náměstí, v tzv. Komandatském domě…
Jaroslav Durych Jaroslav Durych (1886-1962), katolický publicista, autor lyrických básní, próz i dramat. V letech 1923-1936 sloužil jako vojenský…
Bohumír Dvorský Bohumír Dvorský (1902-1976), významný český malíř moravské (nejvíce však hanácké) letní přírody, který vycházel z tradice…
Antonín Dvořák Antonín Dvořák (1841-1904), český hudební skladatel a pedagog, jeden z největších zjevů světové hudby, autor symfonií, oratorií,…
Bedřich Dvořák Pilot, účastník 2. odboje. Po maturitě na gymnáziu ve Vysokém Mýtě a po absolvování vyšší průmyslové školy v Pardubicích vstoupil…
František Faltýnek Pracoval jako inspektor Československých státních drah a jako vrchní adjunkt. V době okupace byl zatčen a dne 30. 6. 1942…
Zdeněk Fibich Zdeněk Fibich (1850-1900), kapelník a dramaturg Národního divadla v Praze, dlouho nedoceňovaný hudební skladatel, který však…
JUDr. Richard Fischer JUDr. Richard Fischer (1872-1954), olomoucký advokát a veřejný činitel. Pro svou životní energii, hluboké znalosti i osobní šarm…
Fontána Haná Tererovo náměstí
Fontána Přednádraží
Fontána sv. Jana Sarkandera
Fontána u Jalty
Fontána včetně plastiky "Ruce IV." (Namiro)
Fontána Zrození Venuše u Zenitu
Arnošt Förchtgott-Tovačovský Arnošt Förchtgott-Tovačovský (1825-1874), rodák z Tovačova, někdejší stu­dent olomoucké univerzity, hudební skladatel a sbormistr…
Fort II ve Chválkovicích Chválkovická pevnůstka, jež se dodnes nachází v bezprostřední blízkosti silnice vedoucí z Olomouce do Šternberka, byla budována v…
Fort IV v Bystrovanech Pevnůstka IV byla budována v letech 1855 až 1858 na katastru obce Bystrovany. Jejím hlavním úkolem bylo vytvářet předmostí na…
Fort Šibeniční vrch (Galgenberg) Počátky fortu na Šibeničním vrchu jsou identické s fortem na Tabulovém vrchu. U zrodu pevnůstky stál inženýr Camillo Vacani,…
Fort Tabulový vrch (Tafelberg) Fort na Tabulovém vrchu byl navržen v letech 1833-1834 renomovaným inženýrem Camillo Vacanim. Výstavba objektu, který se nacházel…
Fort XI ve Slavoníně Fort XI ve Slavoníně byl vystaven v letech 1850-1853 stavební společností bratří Kleinů, a to podle projektu plukovníka Julia von…
Fort XIII „Ziegelschlag“ Fort XIII na Nové ulici byl vystaven v letech 1850-1854 stavební společností bratří Kleinů. Konstrukčně se nelišil od paralelně…
Fort XV v Neředíně Pevnůstka označená v hlavním plánu táborové pevnosti Olomouc číslem XV byla vystavěna podle projektu Julia von Wurmb v letech…
Fort XVII v Křelově Výstavba křelovského fortu XVII probíhala obdobně jako u fortů XI, XIII a XV. Od podzimu 1850 byl objekt budován v zemním…
Fort XVIII „Dílový vrch“ Pevnůstka XVIII byla vybudována během května a června 1866 nedaleko obce Křelov, na výšině nazývané Dílový vrch. Objekt měl…
Fort XX v Křelově Křelovský fort XX byl vybudován v letech 1854 až 1857. Celkové náklady na jeho výstavbu i dodatečné stavební úpravy dosáhly 228…
Fort XXII v Černovíře Černovírský fort XXII byl vystavěn v časech mezinárodněpolitického napětí (Krymská válka). Stejně jako v případě fortů II a XX…
Ludvík Frajt Ludvík Frajt (1903-1945), odbojový pracovník, konspiračním jménem Záruba, ke konci nacistické okupace již jeden z čelných…
Prof. PaedDr. Josef Fuka Prof. PaedDr. Josef Fuka (1807-1992), středoškolský učitel matematiky a fyziky mj. na Slovanském gymnáziu v Olomouci, se po válce…
JUDr. Antonín Geisler JUDr. Antonín Geisler (1862-1909), olomoucký právník, činný v řadě vlasteneckých sdružení, zejména známý jako starosta…
Jan Kryštof Handke Jan Kryštof Handke (1694-1774), rodák ze severní Moravy, nejvýznačnější malíř z času barokní rekonstrukce města Olomouce, který…
Jan Ignác Hanuš Jan Ignác Hanuš (1812-1869), filozof, v letech 1847-1850 profesor, krátce i děkan filozofické fakulty olomoucké univerzity. V…
Jan Havelka Jan Havelka (1839-1886), profesor Slovanského gymnázia v Olomouci, rodák z Loštic, spoluzakladatel Vlasteneckého spolku muzejního…
Jan Helcelet Jan Helcelet (1812-1876), lékař, od roku 1841 profesor národního hospodářství, přírodních věd (příležitostně i češtiny) na…
Herkulova kašna
František Hildebrant František Hildebrant (1892-1944), chválkovický občan, povoláním železničář, aktivní člen Sokola a český vlastenec. Za nacistické…
Antonín Hlavica Po vypuknutí 1. světové války narukoval k Pěšímu pluku 54 v Olomouci. Při nasazení na východní frontě padl do zajetí a v roce…
Holický fort V „Hamerský mlýn“ Holická pevnůstka V byla budována v zemním provedení již v roce 1850. V polovině 50. let bylo rozhodnuto objekt umístit na jiné…
Holický fort Va Holická pevnůstka Va byla vybudována v zemním provedení již v roce 1850. O pět let později bylo rozhodnuto o přestavbě této…
ThDr. Josef Holubníček Po absolvování arcibiskupského gymnázia v Kroměříži odešel studovat bohosloveckou fakultu do Olomouce. V roce 1916 byl vysvěcen…
Rudolf Hornyg V době okupace zajištěn gestapem a dne 19. 6. 1942 byl odsouzen stanným soudem v Brně pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti…
Václav Hubáček V době okupace byl zajištěn gestapem a dne 30. 6. 1942 ho stanný soud v Brně pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro…