Záznamy

Typ záznamu
Special
Název či jméno
Umělecké dílo Klas
Umělecké dílo Příroda
Umělecké dílo Vlna
Václav III. Václav III., který nastoupil na trůn po svém otci Václavu II. roku 1305, byl následujícího roku 1306 úkladně zavražděn v domě…
Miloslav Václavík Příslušník Sokola a účastník 2. odboje. Působil jako odborný učitel na měšťanské škole v Olomouci – Hodolanech a v meziválečném…
Prof. Václav Vejdovský Profesor Václav Vejdovský (1896-1977), oční lékař evropského věhlasu, někdejší docent Masarykovy univerzity v Brně, činný v…
Major Leopold Jiří Maria Veselý V roce 1930, po maturitě na gymnáziu v Brně, Jiří Veselý nastoupil k dominikánům v Olomouci. V letech 1933 až 1936 vystudoval…
František Vitásek František Vitásek (1890-1973), vědec a pedagog v oboru fyzického země­pisu, rodák z Velké Bystřice a absolvent Slovanského…
Jan Vlk Příslušník 2. odboje. Jan Vlk pracoval jako pomocný dělník u firmy Letov v Olomouci. Zatčen byl 9. února 1942 za šíření…
Jan Vlk Jan Vlk (1822-1896), právník a notář ve Znojmě, v čase vzepětí českého národního hnutí v letech 1848-1849 byl úředníkem…
Josef Vodička Československý parašutista, účastník 2. odboje. Josef Vodička byl původním povoláním řeznický pomocník. V březnu roku 1939…
Eduard Vojan Eduard Vojan (1853-1920), nezapomenutelný český herec, představitel tra­gických rolí, od roku 1888 na scéně Národního divadla v…
Vojenský hřbitov v Olomouci-Černovíře Vojenský hřbitov v Černovíře byl založen olomouckou vojenskou správou v roce 1869. V období od založení vojenského hřbitova do…
major Gustav Vojtek Byl synem vrátného v akciovém cukrovaru v Kroměříži a narodil se 14. 1. 1898 v pořadí jako třetí ze 13 dětí. Po vychození školy…
MUDr. Osvald Vymětal V letech 1913 až 1921 vystudoval České reálné gymnázium v Olomouci. V letech 1921 až 1927 studoval na Lékařské fakultě Karlovy…
Jindřich Wankel Jindřich Wankel (1821-1897), lékař v Blansku, na penzi se přestěhoval do Olomouce, aby pokračoval v badatelské činnosti v oblasti…
Karel Wellner Karel Wellner (1875-1926), profesor kreslení na České reálce v Olomouci, malíř a grafik, věnoval značnou část svého díla Olomouci…
Kurt Wolf Syn obchodníka Bertholda Wolfa z Olomouce. Bojoval v čs. vojenské jednotce v SSSR a padl v bitvě u Sokolova.
Otto Wolf Syn obchodníka Bertholda Wolfa z Olomouce, který se s rodinou v době okupace skrýval před rasovým pronásledováním v lesní skrýši…
Ignát Wurm Ignát Wurm (1825-1911), katolický duchovní, sekretář olomoucké ka­pituly, všestranný veřejný činitel (mj. i říšský poslanec),…
Ladislav Zamykal Ladislav Zamykal (1884-1937), katolický kněz a žurnalista, od roku 1922 šéfredaktor deníku Našinec a vedoucí činitel družstva…
Zemní (provizorní) pevnůstky III, IIIa, IX a XIX Věnec detašovaných pevnůstek, které měly předsunovat obranu pevnostní Olomouce, nebyl tvořen jen zděnými objekty. Celkem sedm z…
Zemní pevnůstky VI, VIII a X Holické zemní pevnůstky VI a VIII („Luční rybník“) byly budovány v rámci přípravy pevnosti na obranu v roce 1854. Kožušanská…
Eduard Konrád Zirm Eduard Konrád Zirm (1866-1944), německý lékař a primář oční kliniky Zemské nemocnice v Olomouci, znamenitý oftalmolog. Jemu a…
Jan Zrzavý Jan Zrzavý (1890-1977), český malíř, grafik a ilustrátor nezaměnitelného rukopisu; působil v letech 1947-1950 také pedagogicky na…
Železniční fort I v Černovíře Železniční pevnůstka, která nesla v hlavním plánu olomoucké pevnosti číslo I, byla vybudována přímo na náspu železniční trati ve…
Železniční fort VII v Holici Táborovou (fortovou) pevnost Olomouc tvořilo celkem 21 zděných a zemních pevnůstek, z nichž se dodnes dochovalo devět. Dva…