Záznamy

Typ záznamu
Special
Název či jméno
Jaroslav Kouřil Jaroslav Kouřil v roce 1932 odmaturoval na gymnáziu v Litovli. Posléze vystudoval bohosloveckou fakultu v Olomouci a v roce 1937…
Jakub Koutný Jakub Koutný se narodil v tehdejší samostatné Holici, nynější části města Olomouce. V letech 1911 až 1915 studoval na české…
Milan Kovalčík V roce 1916 byl odveden k R-U Pěšímu pluku 100. Ve stejném roce padl na východní frontě do ruského zajetí. V srpnu roku 1916 se…
Karel Kovařovic Karel Kovařovic (1862-1920), dirigent, naposled po dvacet let šéf opery Národního divadla v Praze, hudební skladatel známý…
František Kozubek František Kozubek v Olomouci pracoval jako kriminální asistent (bydliště Radeckého 2). Gestapo ho zatklo kvůli jeho pomoci…
MUDr. Josef Krč V roce 1915 odmaturoval na boskovickém gymnáziu. V letech 1919 až 1925 studoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.…
František Křižík František Křižík (1847-1941), český vynálezce, průkopník elektrifikace dopravy zemědělství a jiných oborů, budovatel tepelných…
Ing. Josef Kšír Působil od roku 1919 ve stavebním referátu městského úřadu v Olomouci. V letech 1924−1927 a 1945−1948 stál v čele stavebního…
Jindřich Lenhart Jindřich Lenhart (1878-1955), olomoucký malíř, aktivní účastník čes­kého veřejného života. Ač samouk, patřil k největším zjevům…
Michail Jurjevič Lermontov Michail Jurjevič Lermontov (1814-1841), ruský spisovatel, básník a dra­matik, jehož romanticky založené dílo výrazně ovlivnilo…
Litovelská brána
Jiří Louda Příslušník 2. vojenského odboje, český heraldik. Po maturitě na reálném gymnáziu v Kutné Hoře začal studovat na ČVUT v Praze.…
Metoděj Lužný Československý legionář, příslušník československé armády a účastník 2. odboje. Po vypuknutí 1. světové války byl odveden k…
Gustav Mahler Gustav Mahler (1860-1911), na Moravě narozený německý hudební skladatel světového jména. Déle než čtvrt století se osvědčoval…
František Machát František Machát (1876-1935), přední československý geograf a kartograf, vysokoškolský pedagog, rodák z Horky nad Moravou,…
Malá kašna Sokolská ul.
ThDr. Josef Karel Matocha ThDr. Josef Karel Matocha (1888-1961), profesor olomoucké teologické fakulty, kanovník a v letech 1948-1961 arcibiskup olomoucký…
Stanislav Menšík Stanislav Menšík (1912-1970), významný olomoucký malíř a grafik, au­tor slohově bohatého díla s motivy figurálními i prací…
Merkurova kašna
Městské hradby
Městské hradby - Locatelliho bastion
Měšťanská střelnice Prostor měšťanské střelnice se nacházel těsně za hranicí užšího pevnostního pásma (glacis) na severní straně města, nedaleko…
Melchior Mlčoch Melchior Mlčoch (1833-1917), sídelní kanovník, literárně činný a vlaste­necky cítící profesor olomoucké bohoslovecké fakulty,…
Václav Morávek Československý důstojník, účastník 2. odboje. Po maturitě na kolínském gymnáziu se dobrovolně přihlásil do armády. V roce 1925,…
Jan František Mošner Jan František Mošner (1799-1876), lékař, profesor porodnictví na medicínsko-chirurgickém učení v Olomouci, roku 1834 rektor staré…
Wolfgang Amadeus Mozart Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), geniální hudební skladatel rozsáhlého díla, které patří k největším kulturním hodnotám…
Božena Mrštíková Božena Mrštíková, roz. Pacasová (1876-1958), byla ro­dačka z Hejčína a po smrti manžela Viléma Mrštíka bydlela a literárně…
Božena Němcová Božena Němcová (1820-1862), rozená Barbora Panklová, dodnes oblíbená spisovatelka, literární tlumočnice českých a slovenských…
Bohuslav Němec Bohuslav Němec se narodil v Olomouci do rodiny železničáře Jana Němce. Rodina se však brzy přestěhovala do Přerova. Měšťanku tak…
Neptunova kašna
PhDr. Václav Nešpor PhDr. Václav Nešpor (1883-1973), středoškolský profesor, mnohaletý správ­ce městského archivu, historik. Rodák z Velkého Týnce,…
Josef Nešvera Josef Nešvera (1842-1914), hudební skladatel a pedagog, od roku 1889 až do své smrti byl po Pavlu Křížkovském ředitelem kůru v…
František Palacký František Palacký (1798-1876), český historik, politik a veřejný činitel, pro svůj význam v čele českého obrozeneckého hnutí…
Památník bojovníků za svobodu
Památník bojovníků za svobodu tř. 17. listopadu
Památník osvobození Rudou armádou
Památník T. G. Masaryka Žižkovo náměstí
Pamětní kámen Chválkovice, ul. Švabinského
Pamětní kámen Masarykova Památník upomíná na událost z 8. května 1945, kdy se skupina občanů z okolních domů pustila do rozebírání barikády na západním…
Pamětní kámen u mostu Černovír
Pamětní kámen ul. Lipenská
Parní stroj pístový - stará vodárna
Jaroslav Pavelčák Jaroslav Pavelčák (1896-1945), jeden z vedoucích činitelů podzemní od­bojové organizace v závěru nacistické okupace. Zahynul v…
Pěchotní školní setnina V roce 1852 začala platit nová organizace vojenského školství v habsburské monarchii, v rámci které byly zřízeny tzv. školní…
Eduard Peřina Eduard Peřina (1860-1928), učitel, sokolský a kulturní činitel, rodák z Bystrovan. Po 35 let, kdy byl vynikajícím řídícím…
RNDr. Karel Pešek RNDr. Karel Pešek - Káďa (1895-1970), rodák z Olomouce, dokázal se i při náročné přípravě na vědeckou dráhu prosadit jako jedna z…
Ing. Josef Petr Josef Petr se narodil se v Olomouci – Hejčíně. V letech 1918 až 1925 absolvoval České reálné gymnázium v Olomouci. V letech 1925…
Josef Petřek Josef Petřek (1881-1943), vlastenecký učitel v Hodolanech, v Černovíře a konečně v Pavlovičkách, byl otcem dr. Vladimíra Petřka,…
Pieta Nové Sady, ul. U kapličky
Antonín Pinka Příslušník 2. odboje. Antonín Pinka před válkou patřil k hejčínským ochotnickým divadelníkům. Jinak pracoval jako úředník u firmy…