Olomouc

Ulice
(Louckého (Lautzkystrasse))
(U Františkovy brány (Franzenstorstrasse), U Rohelské brány)
(U Stavebního dvora)
28. října (Široká, Ferdinanda ďEste, třída 28. říj­na, tř. 15. března)
8. května (Česká (Böhmengasse), Česká ulice dr. Jana Žáčka, Česká, Domy č. 23 až 37 - včetně školy č. 29 - patřily do roku 1961 k již zaniklému Mořickému náměstí.)
Akademická (Zbrojnická (Zeughausgasse))
Aksamitova (Fróblova, Partyzánská)
Barvířská
Bezručova (Bankovní, Bezručova, Ullricha von Hutten)
Biskupské náměstí (Biskupské náměstí, Šrámkovo náměstí, Biskupské náměstí, náměstí J. V. Friče)
Blahoslavova (Daunova, Blahoslavova, Daunova)
Blažejské náměstí (Blažejské náměstí, Malé náměstí)
Charkovská (Gabelsbergerova)
Dánská (Gustava Adolfa)
Denisova (Nožířská, Eliščina třída, Denisova, tř. Hanse Knirsche)
Divadelní
Dolní náměstí (Dolní náměstí, Wilsonovo náměstí, náměstí Hermanna Göringa, náměstí Rudé armády)
Domovina
Dómská (Na domě (součást náměstí, později Dómská ulice))
Dukelská (Gabelsbergerova, část od dnešní Masarykovy na jih k býv. kasárnám: Handkeho, Stalingradská)
Franklinova (Siemensova)
Gorazdovo náměstí; nám. biskupa Gorazda (Nová rodina, náměstí Alexandra Sjednotitele, jen jako část ulice Wanklovy)
Hanáckého pluku (Knihovní, Generála Janina, Musejní)
Havelkova (ul. Blažejská, Havelkova, Blažejská)
Havlíčkova (Terezská, Havlíčkova, Terezská (až do roku 1945 včetně dnešní ulice Pavelčákovy))
Horní náměstí (Horní náměstí, Masarykovo, náměstí Adolfa Hitlera, Masarykovo, Stalinovo náměstí, náměstí Míru)
Hrnčířská (Dolní Carta (Untere Zarten))
Husova (Marschallova třída, Husova třída, Marschallova)
Hynaisova (Část od parku k německé tělocvičně: F. L. Jahna, Část od parku k německé tělocvičně: Goethova, Část za objektem Pöttingea: Hynaisova, Obě části: Fr. L. Jahna)
Javoříčská (Mittergasse, Englova, Střední, Tempelgasse, Eitelbergerova)
Jeremenkova (Na Bělidlech: Nádražní, Nádražní, Od nádraží k vysokému mostu: Nádražní, Na opačnou stranu: Ke Špici)
Jiřího z Poděbrad (Fürstenbergova třída, tř. Jiřího z Poděbrad, Ludendorfova)
Kačení (Entengasse)
Kapitána Nálepky (ďOrsayova, Fürstenbergova, ďOrsayova)
Kapucínská (Kapucínská, Stará)
Kaštanová (Jateční (Schlachthofgasse), Liebigova, U Jatek)
Kateřinská (Kateřinská, U Tržnice)
Kollárovo náměstí (Renderovo náměstí, Kollárovo náměstí, Renderovo náměstí)
Komenského třída (Laudonova třída, Komenského, Laudonova)
Kosinova (Radeckého, Kosinova, Radeckého)
Koželužská
Kozí ulice (Ziegen-Gasse)
Křivá (Bachratá (Wampen-Gasse), Klášterní)
Křížkovského (Kanovnická, Residenční, Křížkovského, Residenční (včetně ul. Wurmovy))
Lafayettova (Dolní, Lafayettova, U dolní brány (Niedertor-Gasse))
Legionářská (Husovo náměstí, Schillerovo nábřeží (jen východní část s domem č. p.789), Schillerova třída, Legionář­ská, Spartakiádní)
Mahlerova (Sarkandrova)
Malinová
Mariánská (Mariánská (Liebfrauengasse), Halasova)
Masarykova (třída Františka Josefa, třída Českých legií, Nádražní, třída Maršála Stalina, třída Osvobození)
Michalská (Dominikánská)
Michalské stromořadí
Mlčochova (Školastická (Scholasterie-Gasse), Weitersheimbova, Mlčochova, Weitersheimbova)
Mlýnská (Do roku 1954 ulice sahala až k tržnici, patřila k ní tedy domovní čísla tř. Svobody 39,41,43 a 45.)
Na Hradě (Juliusberg).
Nábřeží (U Moravy, nábřeží dr. Aloise Rašína, Ná­břežní, nábřeží generály Svobody, nábřeží Víta Nejed­lého)
nábřeží Přemyslovců (Nábřežní ul. (Uferstrasse))
náměstí Národních hrdinů (náměstí císaře Viléma, náměstí Palackého, náměstí dr. Karla Kramáře, náměstí Konráda Henleina)
náměstí Republiky (Předhradní náměstí, Na Předhradí
(Vorburg-Platz), náměstí Františka Josefa, náměstí Republiky, nám. Horsta Wessela)
Nerudova (Zirkendorferova, Nerudova, Zirkendorferova)
Nešverova (Komenského (Comeniusgasse), Nešverova, Komenského)
Opletalova; Jana Opletala (Mořická, součást Mořického náměstí, An­tonína Pohla, Opletalova; Domy č. 2 až 10 patřily v těchto letech na Mořické náměstí.)
Ostružnická (Ostružnická (Sporer-Gasse), Brandhuberova, Anglická, Ostružnická, Anglická)
Palachovo náměstí (náměstí Marie Terezie, náměstí u Terezské brány, Bachmačské náměstí, náměstí Velké říjnové socialis­tické revoluce)
Palacké­ho třída (Stromořadní (Allestrasse), třída císaře Viléma, Palackého třída, Bismarckova)
Panská (Landherr-Gasse)
Pavelčákova (Terezská, Havlíčkova, Terezská (ve všech případech včetně dnešní Havlíčkovy))
Pekární (Pekárenská)
Pekařská (Dolní pekařská (severní fronta Mořického náměstí) a Horní pe­kařská)
Pöttingova (Antonína Pohla)
Povelská
Praskova (Roseggerova, Praskova, Roseggerova)
Purkrabská (Horní Carta)
Remešova
Riegrova (Litovelská, třída císaře Karla, Riegrova, Litovelská)
Šantova (Sunstenauova, Hanácká)
Šemberova (Kramářská, Šemberova, Kramářská)
Školní (Kužílková (Barettengasse), Školská)
Slovenská (Bernardinská, Slovenská, Bernardinská)
Šmeralova (Tusarova, Tagetthoffova, Tusarova, Pouze cesta podél tzv. Dělnických do­mů č. 1 až 9, pak teprve napříč Envelopou do dnešní délky.)
Sokolská (Horní Bělidla (po dnešní ulici Slovenskou), Střední Bělidla (po ul. Zámečnickou) a Dolní Bělidla - (německy Obere, Mittere, Untere Pilten), Bělidla, Sokolská, Běličská (Pilten))
Starodružiníků (Starodružiníků, Pod vlastním krovem)
Studentská (U Hradeb, Dominikánská, tř. Lidových mi­licí)
Švédská (Šperková (Putzen-Gasse))
Švermova; Jana Švermy (dr. Glasera, Tylovo nám. (spolu s dnešní ulicí Tylo­vou), Kotkova, U soudu)
tř. Spojenců (Jánská třída, Macharova, Goethova)
třída 1. máje (Coudní (Landrichterei), třída Františka Josefa, Štefánikova tř., třída SA, Štefánikova)
třída 17. listopadu (třída Karla IV., Leninova)
třída Svobo­dy: Východní strana mezi nám. Nár. hrdinů a ul. Pavelčákovou: Leninova (Josefa z Englů (Josef von Engelstrasse), třída Svobo­dy, tř. Josefa z Englů, Lidická, Leninova, Část od křižovatky s Havlíčkovou po tržnici: Reinharda Heydricha, Část
Tylova (Lutherova, Tylovo náměstí (včetně dnešní ulice Švermovy a tenkrát ještě volného prostoru mezi nimi), Tylova ulice, ul. Martina Luthera)
U Hradeb (Stavební (Bauhofgasse), U Hradeb, Růžo­vá)
U Husova sboru (Schillerova třída (tenkrát část širšího prostoru včetně dnešní ulice Legionářské))
U Reálky
U Soutoku
U Výpadu (Pod Blažejskými schody, Blažejské schody, Pod Blažejskými schody)
Uhelná (Uhelná, Uhelné náměstí (Romhofgasse))
Univerzit­ní (ulice Božího těla (Fronleichnamsgasse), Tvořily domy č. 12, 14, 16, 18 a 20 spolu s budovou Bohoslovecké fakulty (č. 22) samostatné Univerzitní náměstí.)
Úzká (Kostelní (Kirchengasse))
Václavské náměstí (Na Dómě, Dómské náměstí, Václavské náměstí, Na Dómě)
Vančurova; Dr. Vladislava Vančury (Gutenbergova)
Varšavské náměstí
Vídeňská (Sadová třída (Parkstrasse), Dvořákova třída, Sadová, Ericha Kemenowice, Gottwaldova)
Vodární (Kunstgasse)
Wanklova
Wittgensteinova
Wurmova (Biskupská, Residenční, Wurmova, Residenční)
Zámečnická
Zamenhofova (Zamenhofova, Pěnkavčí cesta (Finkenweg))
Žerotínovo náměstí (náměstí Maxe Josefa, Maxmiliánské náměstí, Žerotíno­vo, Na hradě (Juliusberg))
Žižkovo náměstí (třída Františka Josefa, třída Českých legií (jen část zmí­něné komunikace, vedoucí od hotelu Palác po nádraží), Bachmačské náměstí, Hindenburgovo náměstí, nám. Dr. Edvarda Beneše)
Ztracená