Mlčochova (Školastická (Scholasterie-Gasse), Weitersheimbova, Mlčochova, Weitersheimbova)

Název Od Seřadit vzestupně Do
Mlčochova 1945
Weitersheimbova 1939 1945
Mlčochova 1918 1939
Weitersheimbova 1876 1918
Školastická (Scholasterie-Gasse) 1841 1876
Melchior Mlčoch (1833-1917), sídelní kanovník, literárně činný a vlaste­necky cítící profesor olomoucké bohoslovecké fakulty, rodák z Kladek u Ko­nice. V závěti odkázal celé své značné jmění národním účelům, zejména české Matici školské.