Malinová

Pojmenování vzniklé shodně jak uvedeno u č. 34 a dalších.