Miloslav Klapil

Narozen:
Olomouc - Hodolany
Zemřel:
Brno

Odsouzen Stanným soudem v Brně dne 20. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku. Popraven byl stejného dne v areálu Kounicových kolejí v Brně.

Zdroje
MZA, inventář k fondu gestapo Brno