Mojmírova

Mojmír I. byl první doložitelný vládce Velkomoravské říše. V letech 830- 836 rozšířil říši na východ na úkor území nitranského knížete Pribiny.