Jaromírova

Jaromír, český kníže z rodu Přemyslovců, mezi léty 1003 až 1034 byl postulován na knížecí stolec celkem třikrát. Název ulice v této městské části doplnil již dřívější pojmenování ulic po dalších osobách z úsvitu českých dějin.