Balbínova

Bohuslav Balbín (1621-1688), učenec řádu Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů), autor latinských spisů o české národní historii a kultuře, jehož dílo Obrana jazyka slovanského, zvláště českého (1775) se stala vzorem a symbolem dal­ších snah českého národního obrození.