Na Pažitu

Název, který na Povlu existoval již dávno.