Za Školou

Ulice za humny domů v rovnoběžné hlavní ulici Pavlovické, mimo jiné i za starou pavlovickou školou z roku 1907.