Boční

Název zvolený podle místní situace: vybočuje z hlavní komunikace (Přichystalovy ulice) k nově založené obytné zóně.