Myslbekova

Josef Václav Myslbek (1848-1922), sochař a výtvarný pedagog, podílel se na výzdobě Národního divadla v Praze, posiloval svým dílem národního ducha mj. tvorbou soch připomínajících údajnou českou historii (postavy z podvržených Rukopisů), je také autorem vynikajících pomníků skuteč­ných historických osobností.