Horní lán

Nový název respektuje dávné pojmenování polní trati patřící již do katastrálního území Slavonína.