Albertova

MUDr. Eduard Albert (1841-1900), profesor na univerzitě ve Vídni, zakla­datelská osobnost české chirurgie. Prospěl však také věhlasu české literatu­ry překlady české poezie (zejména svého přítele Jaroslava Vrchlického) do němčiny.