Marie Pospíšilová

Narozen:
Zemřel:
Marie Pospíšilová (1857-1928), jedna ze tří dcer řeznického mistra a čes­kého vlastence Karla Rozsívala, se i se svými sestrami zapojila již od dívčích let do českého společenského a spolkového dění, kde vynikala aktivitami na poli kulturním (divadlo, Žerotín, muzejní spolek) i humanitárně sociálním do konce svého života.