Leopold Katzern

Narozen:
Brno

V letech 1. světové války sloužil u různých dělostřeleckých jednotek R-U armády. Po vzniku svobodného státu byl přijat do svazku československé armády. Mimo jiné sloužil u Dělostřeleckého pluku 107 v Olomouci. V roce 1924 byl v hodnosti kapitána odeslán do výslužby. Podle svých výpovědí byl již v polovině 20. let získán maďarskou vojenskou zpravodajskou službou. Jeho prvořadým úkolem bylo tipovat aktivní československé důstojníky a nabízet jim cesty do Vídně, kde by byli verbování maďarskými zpravodajci. Mimo to od svých známých v armádě zjišťoval různé informace. V srpnu roku 1935 dokonce prodělal v Budapešti radiotelegrafický kurz. Do Olomouce mu byla později dopravena i vysílací stanice, se kterou navázal kontakt s budapešťským protějškem. Dne 26. 10. 1936 byl pro podezření vyzvědačství ve prospěch Maďarska československými bezpečnostními orgány ve svém bydlišti zatčen. Krajský soud v Praze ho pak 9. 1. 1938 odsoudil k trestu smrti, peněžitému trestu 20 000 Kč, ztrátě čestných práv občanských a náhradě nákladů trestního řízení. Po mnichovských událostech a odstoupení československého pohraničí nacistickému Německu byl spolu s dalšími agenty pracujícími ve prospěch Maďarska a Německa z vězení propuštěn. Jeho další osudy nejsou známé.

Související
Zdroje
ABS, f. Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky.